Inleiding

Thoorn.nl hecht veel waarde aan een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij onder andere uit welke maatregelen wij hebben getroffen om je gegevens zo veilig mogelijk op te slaan, waarom wij bepaalde gegevens opslaan, en wat je rechten zijn omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:
 1. Wat zijn persoonsgegevens?
 2. Welke partij is de verwerkingsverantwoordelijke bij Thoorn.nl?
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt Thoorn.nl en met welke doeleinden?
 4. Hoe slaat Thoorn.nl persoonsgegevens veilig op?
 5. Met wie deelt Thoorn.nl persoonsgegevens?
 6. Worden er persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de EU?
 7. Wat zijn mijn rechten als klant bij Thoorn.nl met betrekking tot persoonsgegevens?

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer, het IP-adres van je computer of je e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou. Een los telefoonnummer is bijvoorbeeld geen persoonsgegeven. Maar dat wordt het wel zodra je ook weet van wie dat telefoonnummer is.

2. Welke partij is de verwerkingsverantwoordelijke bij Thoorn.nl?

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:
Thoorn.nl
Dorpsstraat 9
8812 JJ Peins
Nederland
E-mail:
Telefoon: +31 20 - 370 6070
Website: https://www.thoorn.nl/

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Thoorn.nl en met welke doeleinden?

Als je als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van Thoorn.nl, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Je voor- en achternaam: Wordt gebruikt voor het onderhouden van contact. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om misbruik te detecteren en te voorkomen, bijvoorbeeld om te controleren of de klant eigenaar is van het opgegeven IBAN.
 • Je e-mailadres: Wordt gebruikt voor het onderhouden van contact en het toesturen van belangrijke informatie. Er kan bijvoorbeeld een e-mail worden gestuurd zodra er een uitbetaling heeft plaatsgevonden of er gegevens op de website zijn gewijzigd. Ook kan er contact worden opgenomen indien er een actie moet worden uitgevoerd of er een klacht van de telecomprovider is binnengekomen omtrent een telefoonnummer welke door je account is gebruikt.
 • Land en taal: Wordt gebruikt om te bepalen in welke taal je eventuele e-mails ontvangt, welke taal wordt weergegeven op de website en welke regio- en taalafhankelijke content dient te worden getoond.
 • Je telefoonnummer(s) en gespreksdetails: De telefoonnummers waarmee naar onze betaalnummers worden gebeld worden opgeslagen. Ook worden het exacte tijdstip en gespreksduur van elk gesprek naar ons betaalnummer opgeslagen. Deze gegevens worden verwerkt om het saldo van je account vast te stellen en inzicht te geven hoe het saldo is opgebouwd. Tevens kunnen deze gegevens worden gebruikt en doorgegeven om misbruik op te sporen. Wij kunnen bijvoorbeeld van een klacht van de telecomprovider achterhalen (eventueel i.c.m. de gespreksdetails) bij welke klant(en) dit telefoonnummer is gebruikt.
 • Je IBAN, bijbehorende tenaamstelling en woonplaats: Deze gegevens worden gebruikt om misbruik te detecteren en te voorkomen. De telecomprovider kan mogelijk in combinatie met de gebruikte telefoonnummers verifiëren of de gegevens bekend bij Thoorn.nl overeenkomen met de gegevens die bij de telecomprovider zijn bekend.
 • Je cryptocurrency-adres(sen): Je ingevulde cryptocurrency-adressen worden bewaard om uitbetalingen te kunnen verrichten en om te voorkomen dat je bij elke uitbetaling opnieuw je cryptocurrency-adres dient in te vullen.
 • Uitbetalingsgegevens: Vanwege de fiscale bewaarplicht bewaren wij gegevens omtrent uitbetalingen (datum, bedrag, begunstigde) minimaal 7 jaar.
 • Je IP-adres en apparaatgegevens: Alle IP-adressen en de meest recente apparaatgegevens ('user agent') waarmee je inlogt op Thoorn.nl worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om misbruik te detecteren en te voorkomen. Denk aan het achterhalen of een account waarbij misbruik is geconstateerd in connectie kan worden gebracht met een ander account aangemaakt op dezelfde locatie.
 • Overige persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die door je browser op je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om je ingelogd te houden, of om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van hun dienst "Google Analytics". Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op deze manier krijgen wij een beter inzicht in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en verbeteren. Bij het kopje 6. Worden er persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de EU? wordt uitgelegd hoe wij ervoor hebben gezorgd dat onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk zijn ingesteld.
Omdat er geen privacyschending plaatsvindt, kunnen we functionele cookies (cookies die essentieel zijn voor het gebruik van de dienst) en de hierboven omschreven cookies van Google zonder voorafgaande toestemming op je computer plaatsen.

4. Hoe slaat Thoorn.nl persoonsgegevens veilig op?

De bescherming van je persoonsgegevens is voor Thoorn.nl van groot belang. Thoorn.nl neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou als klant, als het nodig is.
Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van de systemen van Thoorn.nl verzoeken wij je contact op te nemen via . Thoorn.nl zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op je melding reageren.

5. Met wie deelt Thoorn.nl persoonsgegevens?

Thoorn.nl deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Thoorn.nl kan je persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst omschreven in onze Algemene Voorwaarden of op grond van wettelijke verplichtingen. Je persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld met derden worden gedeeld bij het vermoeden van misbruik. De telecomprovider kan dan controleren of de persoonsgegevens van de klant van Thoorn.nl overeenkomen met de gegevens die bij de telecomprovider zijn bekend. Op deze manier kan de telecomprovider verifiëren of de klant de rechtmatige eigenaar is van de aansluiting.

Met derden die je persoonsgegevens verwerken in opdracht van Thoorn.nl, sluit Thoorn.nl een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

6. Worden er persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de EU?

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van hun dienst "Google Analytics". Dit is een dienst die wij van hen afnemen om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van IP-anonimisering in Google Analytics. Hierdoor wordt je IP-adres niet volledig opgeslagen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een geforceerde versleutelde verbinding naar de dienst. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Europees-Amerikaanse Privacy Shield-overeenkomst en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Door onze website te gebruiken, stemt je in met de verwerking van gegevens over je door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Het is tevens mogelijk om je af te melden voor de verwerking van gegevens door Google Analytics. Installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

7. Wat zijn mijn rechten als klant bij Thoorn.nl met betrekking tot persoonsgegevens?

Inzage van de door Thoorn.nl opgeslagen persoonsgegevens

Het is mogelijk om automatisch een data-export te laten maken van alle door Thoorn.nl opgeslagen persoonsgegevens. Ga hiervoor nadat je met je account bent ingelogd bovenaan de website naar 'Mijn account' en klik op: 'Download data-export (.zip-bestand) van alle door Thoorn.nl opgeslagen gegevens.' Je ontvangt dan een gecomprimeerd bestand (zip-bestand) met verschillende kommagescheiden tekstbestanden (csv-bestanden) waarin de gegevens staan die over je zijn opgeslagen.

Correctie persoonsgegevens

Je hebt het recht de persoonsgegevens die Thoorn.nl van je verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Thoorn.nl deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting.
Je kunt je gegevens corrigeren en beperken via je account. Ga hiervoor nadat je bent ingelogd bovenaan de website naar 'Mijn account' en klik op 'Wijzig deze gegevens'.

Verwijdering persoonsgegevens

Indien je niet meer gebruik wenst te maken van Thoorn.nl, en je de gegevens die Thoorn.nl van je verwerkt wilt verwijderen, kun je het account automatisch uit onze administratie laten verwijderen. Ga hiervoor nadat je bent ingelogd bovenaan de website naar 'Mijn account' en klik op 'Verwijder mijn account'. Vul ter bevestiging je wachtwoord in.
In verband met de fiscale bewaarplicht kan Thoorn.nl niet alle gegevens verwijderen, Thoorn.nl is namelijk verplicht gegevens omtrent uitbetalingen 7 jaar te bewaren. Tevens wordt via de omschreven methode geen eventueel aanwezig e-mailverkeer verwijderd. Hiervoor dien je (indien gewenst) een apart verzoek in te dienen. Dit kan door een e-mail te sturen naar .

Klachten

Als je klachten of vragen hebt over hoe Thoorn.nl je persoonsgegevens verwerkt, verzoeken wij je contact op te nemen met . Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op je verzoek reageren en, indien nodig, een voorgestelde oplossing aanbieden. De herkomst van een klacht of vraag heeft geen invloed op de afhandeling, waardoor het ook mogelijk en niet nadelig is om anoniem een klacht in te dienen of een vraag te stellen.
Indien je van mening bent dat Thoorn.nl je persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Thoorn.nl op je verzoek, dan hebt je het recht hiervan melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt je op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.