Door het gebruik van deze website ga je akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Definities

Thoorn.nl: Het bedrijf opererend onder de naam Thoorn.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam 'T. Hoorn' onder dossiernummer 01135011.
Dienst: De dienst aangeboden door Thoorn.nl, waaronder het ter beschikking stellen van betaalnummers die met een Aansluiting kunnen worden gebruikt.
Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden van Thoorn.nl heeft geaccepteerd en zich heeft geregistreerd op de website van Thoorn.nl.
Aansluiting: De telecomaansluiting die de Klant gebruikt om van de Dienst gebruik te maken.
Telecomprovider: De telecomprovider of het moederbedrijf van deze telecomprovider die de Aansluiting van de Klant aanbiedt.

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Zodra Thoorn.nl de dienstverlening beëindigt zal een Klant met een minimaal openstaand saldo van 3,00 punten middels de oorspronkelijk overeengekomen betaalwijze worden uitbetaald, tenzij dit om enige reden onmogelijk wordt gemaakt.
1.2 De Klant dient zichzelf op de hoogte te stellen van de voorwaarden van de Telecomprovider met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Artikel 2 - Website

2.1 Thoorn.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de website of foutief verstrekte gegevens en/of informatie. De Klant kan een e-mail naar de beheerder sturen om deze op de hoogte te stellen van de eventuele fout, en de beheerder zal de fout dan zo spoedig mogelijk proberen te herstellen.
2.2 Thoorn.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten door gebruik of misbruik van de op de website beschikbaar gestelde Dienst en aanvullende diensten.

Artikel 3 - Account en uitbetalingen

3.1 De Klant verklaart en garandeert een minimumleeftijd te hebben van 16 jaar en niet eerder door Thoorn.nl van de Dienst te zijn geweigerd. Per Klant is één account toegestaan. Bij controle kunnen de meerdere accounts worden verwijderd. Het is een Klant wel toegestaan om meerdere telefoonnummers per account te gebruiken.
3.2 De Klant dient alle gegevens naar waarheid in te vullen. Indien het aannemelijk is dat deze gegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, kan de uitbetaling worden tegengehouden.
3.3 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de door de website aangeboden diensten met een vaste- of buitenlandse telefoonlijn, of een telefoonaansluiting waarbij de gegevens van de telecomprovider niet overeenkomen met de gegevens die bij Thoorn.nl bekend zijn.
3.4 Als er zich een geval van fraude, misbruik of enige activiteit die door Thoorn.nl of door de Telecomprovider als onbehoorlijk of illegaal wordt verondersteld, ontdekt wordt, kan de uitbetaling worden tegengehouden en kan de Klant worden geblokkeerd voor verder gebruik van de Dienst. Tevens kunnen er juridische stappen worden ondernomen.
3.5 Normaliter wordt er uitbetaald binnen vijf werkdagen. Mocht de Telecomprovider de Aansluiting van de Klant nader willen onderzoeken of verzoekt de provider om een andere reden te wachten met de uitbetaling naar de Klant toe, dan kan de uitbetaling worden uitgesteld, totdat duidelijk is of het saldo definitief aan de Klant uitbetaald mag worden of dat het saldo mogelijk nog teruggevorderd wordt of terugbetaald dient te worden.
3.6 Indien de Telecomprovider besluit de uitbetaling terug te vorderen of niet aan de klant uit te keren, kan het openstaande saldo niet aan de Klant worden uitgekeerd.
3.7 De dienst is enkel bedoeld om waarde voor je overgebleven beltegoed terug te krijgen. Het is dan ook niet toegestaan om te bellen met een aansluiting zonder beltegoed (waaronder een abonnement met belminuten) of een aansluiting die pas net in gebruik is.
3.8 Er kan een bankrekening-verificatie vereist zijn alvorens het saldo wordt uitbetaald. In dat geval wordt de Klant hiervan via de website en/of e-mail op de hoogte van gebracht. Indien de Klant de bankrekening-verificatie niet voltooit kan het openstaande saldo niet aan de Klant worden uitgekeerd.
3.9 Indien de Klant onjuiste betaalgegevens aanlevert aan Thoorn.nl of geen toegang meer heeft tot de aan Thoorn.nl aangeleverde betaalgegevens kan Thoorn.nl op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor verlies van het overgemaakte saldo.

Artikel 4 - Privacy

4.1 Thoorn.nl kan persoonsgegevens van de Klant delen met telecomproviders, overheidsinstanties en andere autoriteiten om wet- en regelgeving, een wettelijke procedure of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, of om een vermoeden van fraude/misbruik te onderzoeken en/of aan te geven. In overige gevallen worden je gegevens onder geen enkele voorwaarde misbruikt, verkocht of doorgegeven aan derden.

Artikel 5 - Overige bepalingen

5.1 In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorziet, beslist Thoorn.nl in alle redelijkheid.

De Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op: 7 september 2017.

« Terug naar de website